farma Bovine [logo]

Vítáme vás na našich webových stránkách a doufáme, že se vám u nás bude líbit, ať již virtuálně, či osobně.

Aktuálně

Farma Bovine vyhlašuje výběrové řízení na modernizaci stáje pro skot. Jedná se o stavební činnost. Cílem Farmy Bovine je postupně modernizovat všechny objekty sloužící k zemědělské produkci, tak aby bylo dosaženo vyššího standardu chovu skotu a jiných zvířat a zároveň nebyla narušena vesnická architektura. Pro zájemce o přihlášení se do výběrového řízení jsou dokumenty ke stažení níže, nebo pro zaslání mailem kontaktujte paní Bc. Ivetu Svobodovou (mail farmabovine@seznam.cz).
Termín pro odevzdání nabídek je 5. 11. 2015 do 14,00 hod.
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na realizaci projektu: Rekonstrukce stáje pro skot na Farmě Bovine
Krycí list nabídky
Technické podmínky
Soupis prací